اهمیت ارزیابی دقیق ریسک در صنعت بیمه بازرگانی

تنظیم بیمه نامه با ارزیابی دقیق ریسک اهمیت صنعت بیمه بازرگانی در پیشرفت و ترقی همزمان فعالیتها و چرخه اقتصاد در جوامع قابل چشم پوشی نیست. اینکه بدون داشتن مکانیزم بیمه، اقتصاد پویایی را طلب کنید کاملا غیرمنطقی است. تصور نبود پوششهای بیمه‌ای در بازرگانی، می‌تواند در پی شکستهای بزرگی که در پروژه‌ها و ماجراجویی‌های … ادامه خواندن اهمیت ارزیابی دقیق ریسک در صنعت بیمه بازرگانی