تعرفه ارزیابی بازدید اولیه

ردیف

شرح مورد بازدید

مبلغ حق الزحمه کارشناسی -ریال

1

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه بدنه  اتومبیل

مذاکره شود

2

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه  آتش سوزی(مسکونی-تجاری)

مذاکره شود

3

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه آتش سوزی(صنعتی)

مذاکره شود

4

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه های مسئولیت ثالث ساختمانی

مذاکره شود

5

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه بدنه  ماشین آلات پیمانکاری

مذاکره شود

6

بازدید اولیه ( تایید سلامت ) محموله موضوع بیمه نامه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی 

مذاکره شود

7

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه مهندسی – تجهیزات الکترونیک

مذاکره شود

8

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه مهندسی – عمرانی و ساختمانی

مذاکره شود

9

بازدید اولیه موضوع بیمه نامه مهندسی –انرژی

مذاکره شود

  • لطفا مبلغ حق الزحمه کارشناسی را در مرحله بعد وارد نموده و پس از ثبت اطلاعات اقدام به پرداخت نمایید.
اسکرول به بالا