نحوه دریافت خسارت در تصادفاتی که راننده مقصر حادثه متواری شده است

در تصادفاتی که در نتیجه بی‌احتیاطی رانندگان رخ می‌دهند و راننده مقصر متواری می‌شود لازم است خونسردی خود را حفظ نموده و مراحل زیر را با آرامش انجام داد: مراحل انجام کار و دریافت خسارت در تصادفات رانندگی، که راننده مقصر متواری شده است• تماس با پلیس ۱۱۰• تنظیم صورت جلسه حادثه توسط کلانتری محل• … ادامه خواندن نحوه دریافت خسارت در تصادفاتی که راننده مقصر حادثه متواری شده است