ارتقاء نماد بیمه تعاون به بازار فرابورس ایران

نماد این شرکت به عنوان یکصدو نودمین شرکت در بازار دوم فرابورس داد و ستد شد. به گزارش خبرگزاری بیمه از روابط عمومی بیمه تعاون، همراه با تقدیر سرپرست شرکت فرابورس ایران از عملکرد مدیرعامل بیمه تعاون، نماد این شرکت به عنوان یکصدو نودمین شرکت در بازار دوم فرابورس داد و ستد شد.این شرکت در …

ارتقاء نماد بیمه تعاون به بازار فرابورس ایران Read More »