ارزیابی خسارت بیمه مهندسی

هنگامی که صاحبان سرمایه، پروژه مد نظر خود جهت ساخت یا بهره‌برداری نظیر احداث یک سازه، نصب تجهیزات و دستگاه‌ها در یک واحد تولیدی و یا بهره‌گیری از ماشین‌آلات در یک کارخانه در حال تولید را آغاز می‌کنند پیش از هر چیزی به منابع مالی آن می‌اندیشند که در صورت عدم وجود هر گونه حمایت‌گر …

ارزیابی خسارت بیمه مهندسی Read More »