بیمه مرکزی ایران

شورای عالی بیمه عهده‌دار تفسیر مصوبات شورای عالی بیمه

شورای عالی بیمه موظف به تفسیر مصوبات عالی بیمه است! اینکه بیان شود که کارشناسان شرکت های ارزیابی خسارت در زمان حضور در محل جهت بررسی فقط عکس برداری می کنند کاملا با روح کار ارزیابی خسارت که خود ارزیاب باید در محل حاضر شود منافات دارد به گزارش خبرگزاری بیمه،برخی اوقات ممکن است مواد …

شورای عالی بیمه عهده‌دار تفسیر مصوبات شورای عالی بیمه Read More »