استارت اپ های ایرانی چقدر در جهان نفوذ دارند؟

مجموع اتفاقاتی که در سال‌های اخیر برای اکوسیستم استارت‌آپی ایران افتاده همسایگان ایران و رقبای منطقه‌ای را بسیار منتفع کرده است. ویزاهای استارت‌آپی کشورهای همسایه و اروپایی با استقبال کارآفرینان و متخصصان ایرانی مواجه شده و در شاخص‌های استارت‌آپی مانند استارت‌آپ ژنوم، نام کشورهایی چون امارات، عربستان و مصر جایگزین ایران شده است. درحالی که …

استارت اپ های ایرانی چقدر در جهان نفوذ دارند؟ Read More »