انتقال بیمه بدنه به خودروی دیگر-انتقال بیمه شخص ثالث، تعهد مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و لازم است تمامی مالکان وسایل نقلیه آن را تهیه نمایند. همچنین به سبب اهمیت بالای بیمه بدنه، این بیمه یکی از پر‌کاربردترین خدمات بیمه‌ای به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت بسیاری از مالکان خودرو در ایران هر دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث را برای وسیله …

انتقال بیمه بدنه به خودروی دیگر-انتقال بیمه شخص ثالث، تعهد مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟ Read More »