انواع بیمه مسئولیت مدنی

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی عمومی

انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی عمومی به شرح زیر می‌باشد:• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره/مدیر و مالکین ساختمان در مقابل خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکینگ، تعمیرگاه، کارواش، نمایشگاه و وسایل نقلیه موتوری در مقابل …

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی عمومی Read More »

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت یا بیمه مسئولیت مدنی

تعریف مسئولیت تعریف مسئولیت از لحاظ قانونی و طبق ماده 328 قانون مدنی ایران بدین گونه است که:هر کس مالی از غیر را تلف نماید ضامن جبران آن است و باید مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید و هر کس موجب زیان و یا خسارت به جان و مال اشخاص دیگر گردد مسئول جبران …

بیمه مسئولیت یا بیمه مسئولیت مدنی Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top