بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی و ملزومات آن

بازدید بیمه آتش سوزی تفکیک ریسک برای حفظ امنیت در آتش سوزی و شناسایی ریسک در زمان آن و نیز جلوگیری از بوجود آمدن و توسعه آن، در واحدهای صنعتی و غیر صنعتی مؤلفه‌هایی در نظر گرفته شده‌است که سبب تفکیک ریسک و مانعی جهت گسترش خسارت خواهد بود. شاخص‌های تفکیک ریسک عبارتند از:• رعایت …

بیمه آتش سوزی و ملزومات آن Read More »