بیمه آسانسور چیست؟

با توسعه شهرها و افزایش روزافزون ساختمان‌های مرتفع آسانسور به یکی از ملزومات بنیادی و فراگیر برای انسان مدرن تبدیل شد و همانند اختراعات دیگر بشر همراه با فواید و مزایای بسیار، پیامد‌های ناگواری را نیز به همراه داشت. در این راستا بیمه آسانسور جهت کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از حوادث آسانسور کاربرد …

بیمه آسانسور چیست؟ Read More »