بیمه جهیزیه و ازدواج؛ آینده نگری برای تأمین هزینه‌های ازدواج فرزندان

بی‌تردید تأمین هزینه‌های جهیزیه و ازدواج یکی معضلات مهم جوانان است. با توجه به افزایش شدید هزینه کالاهای اولیه زندگی، تهیه جهیزیه به مشکلی بزرگ برای جوانان و خانواده‌های آنان مبدل شده است. در این شرایط، وجود پشتوانه مالی و پشتیبانی که بتواند بخشی از هزینه‌های جهیزیه را در هنگام نیاز تأمین نماید می‌تواند مفید …

بیمه جهیزیه و ازدواج؛ آینده نگری برای تأمین هزینه‌های ازدواج فرزندان Read More »