بیمه انفجار اتمی

بیمه انفجار اتمی‌ خسارات ‌جانی‌ و مالی‌ ناشی از انفجار‌های اتمی را جبران می‌نماید. یکی‌ از شروط کمیسیون‌ انرژی‌ اتمی‌، دریافت پوشش بیمه برای خطرات‌ انفجار اتمی‌ است‌ لذا به طور معمول خریداران این‌ نوع بیمه‌نامه‌ها مسئولان‌ و گردانندگان‌ راکتورهای‌ اتمی می‌باشند. این‌ نوع از بیمه‌نامه‌ها معمولاً به‌ شکل باز صادر می‌گردد و افراد‌ مرتبط …

بیمه انفجار اتمی Read More »