بیمه نامه بدنه کیلومتری ، عادلانه ترین بیمه نامه خودرو

مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه سامان، « ‌بیمه بدنه کیلومتری سامان » را عادلانه ترین بیمه نامه خودرویی موجود خواند و گفت: خریداران این بیمه نامه،‌ متناسب با میزان استفاده از خودرو، ‌حق بیمه پرداخت می کنند و این روش از تحمیل هزینه مازاد به بیمه گذار جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری بیمه …

بیمه نامه بدنه کیلومتری ، عادلانه ترین بیمه نامه خودرو Read More »