مدیرعامل شرکت بیمه سامان: «بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه‌ای مبتنی بر ریسک است

احمدرضا ضرابیه با اشاره به موضوع همایش بیمه و توسعه و راهبرد این شرکت مبنی بر لزوم حرکت به سمت بیمه گری مبتنی بر ریسک، تاکید کرد که «بیمه بدنه کیلومتری» به عنوان دستاورد منحصر به فرد این شرکت، مصداق بارز طراحی محصول بیمه ای مبتنی بر ریسک است. به گزارش خبرگزاری بیمه، به نقل …

مدیرعامل شرکت بیمه سامان: «بیمه بدنه کیلومتری » محصولی بیمه‌ای مبتنی بر ریسک است Read More »