بیمه بدنه

مصادیق تقلب در خسارت تصادفات اتومبیل

جابه‌جایی راننده وسرنشین با هدف دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث خودرو و یا به دلیل فاقد گواهینامه بودن راننده ازمصادیق تقلب در خسارت به شمار می‌رود. از دیگر مصادیق تقلب به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: جایگزینی راننده‌ای دیگر به جای راننده اصلی در شرایطی که راننده هنگام حادثه فاقد گواهینامه بوده یا …

مصادیق تقلب در خسارت تصادفات اتومبیل Read More »

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد

بیشتر خریداران خودرو تصور می‌کنند با تهیه بیمه شخص ثالث، خودرو در مقابل کلیه حوادث ایمن می‌شود و از تهیه بیمه بدنه غافل می‌مانند. هرچند بیمه بدنه بیمه‌ای غیر اجباری است، ولی در زمان تصادف در جبران خسارات وارده به خودرو بسیار کمک‌کننده است. در این مطلب به بررسی تعهدات بیمه بدنه خودرو خواهیم پرداخت.بیمه …

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد Read More »

نحوه انتقال تخفیف بیمه بدنه

تخفیف بیمه بدنهبرخورداری از تخفیفات مناسب یکی از بهترین مزایایی است که بیمه بدنه در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌دهد. تخفیفات عدم خسارت جهت تشویق رانندگان به رانندگی محتاط و قانون‌مند به‌کار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت بیمه بدنه و ثالث، راننده محور است نه خودرو محور! لذا در صورت فروش خودرو نیز می‌توان همه تخفیفات بیمه …

نحوه انتقال تخفیف بیمه بدنه Read More »

انتقال بیمه بدنه به خودروی دیگر-انتقال بیمه شخص ثالث، تعهد مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟

بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و لازم است تمامی مالکان وسایل نقلیه آن را تهیه نمایند. همچنین به سبب اهمیت بالای بیمه بدنه، این بیمه یکی از پر‌کاربردترین خدمات بیمه‌ای به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان گفت بسیاری از مالکان خودرو در ایران هر دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث را برای وسیله …

انتقال بیمه بدنه به خودروی دیگر-انتقال بیمه شخص ثالث، تعهد مالی بیمه شخص ثالث چقدر است؟ Read More »

شرایط استفاده همزمان از بیمه شخص ثالث مقصر و بیمه بدنه زیان‌دیده

بیمه‌گر متعهد است خسارات وارده را در حدود سقف تعهدات مالی بیمه‌ شخص ثالث جبران نماید با این حال در برخی تصادفات، تمامی خسارات وارده با در نظر گرفتن سقف تعهد مالی بیمه‌نامه قابل جبران نمی‌باشد، که در این صورت خسارت‌دیده می‌تواند از بیمه‌بدنه خود استفاده نماید که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم:چه زمانی …

شرایط استفاده همزمان از بیمه شخص ثالث مقصر و بیمه بدنه زیان‌دیده Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top