دریافت بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه امکان پذیر است؟

بیمه تکمیلی نسبت به بیمه پایه پوشش‌های وسیع‌تر و خدمات با کیفیت‌تری را ارائه می‌دهد. اکثر افراد جهت جبران هزینه‌های درمانی خود درصدد تهیه بیمه تکمیلی هستند. اما چالشی جدی وجود دارد که موجب می‌شود بسیاری از متقاضیان نتوانند بیمه تکمیلی را دریافت نمایند. این چالش نیاز به تهیه به بیمه پایه است. افرادی که …

دریافت بیمه تکمیلی بدون بیمه پایه امکان پذیر است؟ Read More »