پوشش نوسان قیمت خودرو

پوشش نوسان قیمت خودرو بیمه‌ای اختیاری و مکمل بیمه بدنه خودرو است. تهیه این نوع بیمه به مالکان خودروهای مختلف این امکان را می‌دهد تا میزان خسارت وارده به خودروی خود را طبق ارزش روز خودرو دریافت نمایند. این بیمه برای تمامی خودورهای موتوری به استثنای موتورسیکلت قابل ارائه می‌باشد.با توجه به وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی …

پوشش نوسان قیمت خودرو Read More »