بیمه زنان سرپرست خانوار

از آنجایی که مادران سرپرست خانواده علاوه بر مسئولیت سرپرستی و تربیت فرزندان، فشار اقتصادی را نیز متحمل می‌شوند تهیه بیمه زنان سرپرست خانوار ضروری به نظر می‌رسد. طی سالیان اخیر بیمه زنان سرپرست خانوار، مکرراً در میان سازمان‌ها و ارگان‌های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته تا راهی برای بیمه‌ی آسانِ این قبیل افراد جامعه …

بیمه زنان سرپرست خانوار Read More »