بیمه موتور سیکلت چیست؟

تهیه بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها نیز همچون اتومبیل‌ها الزامی است. با این حال تقاضای خرید این نوع بیمه از سوی موتورسواران نسبت به صاحبان اتومبیل‌ها کمتر بوده و موتورسیکلت‌های بسیاری در سطح شهر بدون تهیه این بیمه تردد می‌کنند. مطابق آمارهای منتشر شده تقریباً 90% موتورسیکلت‌های کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند و این …

بیمه موتور سیکلت چیست؟ Read More »