بیمه مسئولیت مهدکودک‌ها

از آنجایی که کودکان کنجکاو بسیاری در مهدکودک‌ها در طول روز، برای چندین ساعت متوالی، کنار هم در حال یادگیری و کشف تجربه‌های جدید هستند و این تجارب گاه می‌تواند با ریسک‌های بالایی همراه باشد، بنابراین بیمه مسئولیت مهدکودک ضرورت می‌یابد. زیرا کودکان هم انرژی بسیاری دارند و هم حاضرند جهت کسب تجارب منحصر به …

بیمه مسئولیت مهدکودک‌ها Read More »