جزئیاتی از خدمات بیمه موبایل سامان تشریح شد

مدیر بیمه های مهندسی شرکت بیمه سامان تاکید کرد که «بیمه موبایل سامان» اغلب خطرهای رایج تلفن های همراه را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری بیمه از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، محمدرضا آقاجانی با بیان این که «موبایل» این روزها دیگر تنها یک وسیله برای برقراری تماس تلفنی یا تصویری نیست، بلکه به …

جزئیاتی از خدمات بیمه موبایل سامان تشریح شد Read More »