انواع بیمه نامه

انواع بیمه نامه مهندسی

بررسی انواع بیمه نامه‌های مهندسی پروژه‌ها و عملیات‌ عمرانی، ساختمانی و صنعتی همواره از ابتدای شروع کار تا انتهای آن به دلایل مختلف ممکن است در معرض انواع خطرات و خسارات مالی و یا جانی وارده به شخص ثالث باشند. از این رو بیمه و بیمه نامه در این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. …

انواع بیمه نامه مهندسی Read More »