بیمه نامه

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین

معرفی بیمه نامه بر طبق این بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای کلیه اشخاص مربوط به هملیات طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان با توجه به قوانین مربوط به نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و آئین نامه‌های اجرایی مرتبط با مالکین ساختمان، اشخاص ثالث و کارکنان تحت پوشش قرار می‌گیرند. اهداف بیمه نامه بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین …

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین Read More »

انواع بیمه نامه

انواع بیمه نامه مهندسی

بررسی انواع بیمه نامه‌های مهندسی پروژه‌ها و عملیات‌ عمرانی، ساختمانی و صنعتی همواره از ابتدای شروع کار تا انتهای آن به دلایل مختلف ممکن است در معرض انواع خطرات و خسارات مالی و یا جانی وارده به شخص ثالث باشند. از این رو بیمه و بیمه نامه در این پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. …

انواع بیمه نامه مهندسی Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top