سرمایه گذاری بورسی و بیمه همزمان با بیمه یونیت لینک سامان

مدیر بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان به مشتریان این شرکت پیشنهاد کرد به منظور جلوگیری از آسیب ناشی از نوسان های بازار سرمایه، بیمه نامه یونیت لینک این شرکت را خریداری کنند. به گزارش خبرگزاری بیمه از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، غزاله فخار زاده با بیان این که بیمه نامه یونیت لینک، سرمایه …

سرمایه گذاری بورسی و بیمه همزمان با بیمه یونیت لینک سامان Read More »