در حوادثی که در مکان‌های خصوصی مانند پارکینگ رخ می‌دهد چه اقدامی باید انجام داد؟!

در بیشتر مواقع قانون رسیدگی به تصادف خودرو در پارکینگ مشابه قانون تصادف در خیابان، بزرگراه یا جاده می‌باشد و در هر صورت لازم است پلیس را در جریان تمامی حوادث قرار داد. اما چنانچه حادثه در یک مکان خصوصی مانند پارکینگ اتفاق بیفتد، می‌بایست موضوع را به اطلاع شرکت بیمه‌ رساند.بعضی از حوادث می‌بایست …

در حوادثی که در مکان‌های خصوصی مانند پارکینگ رخ می‌دهد چه اقدامی باید انجام داد؟! Read More »