مجوز قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد تمدید شد

شرکت بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا فروردین ماه ۱۴۰۲ تمدید نماید. به گزارش خبرگزاری بیمه براساس این گزارش، مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی شرکت بیمه پاسارگاد به جهت دارا بودن شرایط اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین …

مجوز قبولی اتکایی بیمه پاسارگاد تمدید شد Read More »