جبران خسارات مالی ثالث و مبالغی که از زیان‌دیده کسر می‌گردد

در تصادفات همراه با خسارات مالی مبلغ خسارت نقداً پرداخت می‌گردد اما در هر خسارت مقداری به عنوان کسر مبلغ داغی و استهلاک از آن کسر و باقی‌مانده آن به خسارت‌دیده پرداخت می‌شود، در ادامه متن به توضیح هریک به طور مجزا خواهیم پرداخت:مبالغ قابل کسر از خسارت زیان‌دیده در تصادفات ثالث مالیشخص خسارت‌دیده می‌بایست …

جبران خسارات مالی ثالث و مبالغی که از زیان‌دیده کسر می‌گردد Read More »