جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده شد

جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی در راستای ترویج فرهنگ بیمه‌ای بخشیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری بیمه، با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی و موافقت رییس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می‌شود.جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی …

جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده شد Read More »