خطرات غیرقابل جبران در بیمه عمر

چنانچه بیمه‌گذار خودکشی کند و یا دراثر سعی در خودکشی فوت نماید لازم است مطابق شرایط زیر عمل گردد: در صورتی که دوسال تمام از مدت بیمه نگذشته باشد تنها اندوخته بیمه‌نامه که از جانب بیمه‌گر تعیین می‌گردد به ذی‌نغعان پرداخت خواهد شد. در صورتی که دوسال تمام از مدت بیمه گذشته باشد کل سرمایه …

خطرات غیرقابل جبران در بیمه عمر Read More »