دوره انتظار بیمه تکمیلی

به مدت زمانی که در طول آن بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد، زمان انتظار بیمه تکمیلی اتلاق می‌شود. برخی پوشش‌ها همچون زایمان، جراحی و بستری، دندان پزشکی و پاراکلینیکی زمان انتظار دارند. در صورت تمایل به تهیه بیمه تکمیلی و بهره‌گیری از خدمات آن می‌بایست توجه خاصی به شرایط بیمه تکمیلی داشت. یکی …

دوره انتظار بیمه تکمیلی Read More »