آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟

خسارات مالی و جانی که در اثر تصادفات رانندگی ایجاد می‌شوند توسط بیمه شخص ثالث قابل جبران هستند، اما چنانچه به راننده مقصر حادثه آسیبی وارد شود، قضیه کمی متفاوت خواهد بود که در ادامه متن به آن می‌پردازیم:غرامت سرنشین در تصادفاتچنانچه تقصیر راننده‌ مقصر به اثبات برسد، به هیچ وجه شخص ثالث به شمار …

آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟ Read More »