نحوه محاسبه سهم مقصر حادثه از دیه فوت شده

براساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاتل از ورثه مقتول باشد، در صورت عمدی بودن قتل از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمد باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در صورت فقدان وراث دیگر مقام رهبری وارث خواهد بود. مطابق ماده مذکور، در تصادفات رانندگی، راننده مقصر …

نحوه محاسبه سهم مقصر حادثه از دیه فوت شده Read More »