مدیریت و مفهوم ریسک

معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه‌گران

ریسک یا خطر به معنای حادثه: ریسک به معنای بد و نامطلوب می‌باشد و در صورت وقوع، خسارت مالی و جانی را به همراه دارد. مانند خطر آتش‌سوزی، خطر فوت و … ریسک به معنای موضوع بیمه : گاهی بیمه‌گران مورد بیمه شده را خطر می‌نامند مثلاً گفته می‌شود در بیمه، آتش‌سوزی ساختمان مسکونی ریسک …

معنا و مفهوم ریسک از نظر بیمه‌گران Read More »