سرمایه انسانی در صنعت بیمه

سرمایه انسانی در صنعت بیمه

لزوم سرمایه انسانی در صنعت بیمه برخلاف فعالیت‌های تولیدی که پیشرفت‌های تکنولوژیک در کیفیت تولید و قدرت رقابتی آن‌ها نقش مهمی دارد، در صنعت بیمه، سرمایه انسانی بسیار حائز اهمیت بوده و مهم‌ترین عامل موفقیت و عدم‌موفقیت شرکت‌های بیمه در یک محیط رقابتی محسوب می‌شود. یک شرکت بیمه به سبب دخالت داشتن تمامی کارکنان در …

سرمایه انسانی در صنعت بیمه Read More »