سرمایه بیمه پارسیان به 13هزار میلیارد ریال افزایش یافت

با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه شرکت بیمه پارسیان به 13 هزار میلیارد ریال طی دو مرحله افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری بیمه، به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه این شرکت به 13 هزار میلیارد ریال طی دو مرحله افزایش یافت.براساس این گزارش، همانگونه که قبلاً …

سرمایه بیمه پارسیان به 13هزار میلیارد ریال افزایش یافت Read More »