سرمایه شرکت بیمه کوثر از مرز ۱۶هزارمیلیارد ریال گذشت

افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 16هزارو885 میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بیمه کوثر با حضور اکثریت سهام‌داران، تصویب شد. به گزارش خبرگزاری بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، هتل سیمرغ تهران، روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، شاهد برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت بیمه کوثر بود. همان‌گونه که تیر …

سرمایه شرکت بیمه کوثر از مرز ۱۶هزارمیلیارد ریال گذشت Read More »