آیین نامه ورود به صنعت بیمه!

آیا با تغییر دولت مجددا باید شاهد اصلاح برخی مواد آیین نامه ۹۰ با توجه به شرایط برخی اشخاص و هموار شدن ورود آنان به صنعت بیمه باشیم؟! خبرگزاری بیمه/ یادداشت وارده: یکی از آیین نامه های شورای عالی بیمه که به عنوان دروازه ورود به صنعت بیمه می توان از آن نام برد آیین …

آیین نامه ورود به صنعت بیمه! Read More »