تداوم رشد نسبت خسارت درمان در صنعت بیمه/ نسبت خسارت بازار بیمه افزایش یافت

عملکرد ده ماهه 1400 صنعت بیمه منتشر شد نسبت خسارت بازار با ۲.۹ واحد افزایش (در مقایسه با ۱۰ ماهه نخست سال گذشته) به حدود۵۲.۲ درصد رسیده است./ عملکرد ده ماهه سال جاری صنعت بیمه حاکی از آن است تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با …

تداوم رشد نسبت خسارت درمان در صنعت بیمه/ نسبت خسارت بازار بیمه افزایش یافت Read More »