دو پیشنهاد اصناف به بیمه گران / غفلت صنعت بیمه از سه میلیون واحد صنفی

مجتبائی با بیان اینکه انتظارات بنگاهای اقتصادی از سوی صنعت بیمه براورده نشده است با ارائه مستنداتی گفت: به نظر می رسد صنعت بیمه ازین ظرفیتهای بالقوه غافل بوه است. به گزارش خبرگزاری بیمه، پنل بیمه ونقش تشکل های صنفی در توسعه آن در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه با حضور سید محمد …

دو پیشنهاد اصناف به بیمه گران / غفلت صنعت بیمه از سه میلیون واحد صنفی Read More »