با حدود 50 درصد رشد:فروش 111 هزار میلیارد ریالی بیمه آسیادر 11 ماهه 1400 محقق شد

بیمه آسیا در 11 ماهه سال 1400 با تولید 111 هزار میلیارد ریال حق بیمه، نسبت به مدت مشابه سال قبل 49.4 درصد رشد داشته است.  به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور با تحقق برنامه عملیاتی خود 111 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده است که رشد 49.4 درصدی را نسبت …

با حدود 50 درصد رشد:فروش 111 هزار میلیارد ریالی بیمه آسیادر 11 ماهه 1400 محقق شد Read More »