مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد

بیشتر خریداران خودرو تصور می‌کنند با تهیه بیمه شخص ثالث، خودرو در مقابل کلیه حوادث ایمن می‌شود و از تهیه بیمه بدنه غافل می‌مانند. هرچند بیمه بدنه بیمه‌ای غیر اجباری است، ولی در زمان تصادف در جبران خسارات وارده به خودرو بسیار کمک‌کننده است. در این مطلب به بررسی تعهدات بیمه بدنه خودرو خواهیم پرداخت.بیمه …

مواردی که تحت پوشش بیمه بدنه نمی‌باشد Read More »