نوروزنامه تعاون با فینال اینشورتاک

فینال مسابقه بزرگ سخنرانی صنعت بیمه، در بهارانه 1401 برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری بیمه، مرحله نخست مسابقه بزرگ صنعت بیمه که با عنوان اینشورتاک شناخته می شود، با حمایت بیمه مرکزی و با استقبال بیش از 300 نفر از نمایندگان، مدیران و فعالان صنعت بیمه در تیرماه بزگرار شد.در ادامه شرکت بیمه تعاون …

نوروزنامه تعاون با فینال اینشورتاک Read More »