نگاهی بر بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه؛ آنچه از نگاه وزیر اقتصاد پنهان ماند / خطر حبس 500 میلیارد دلار ریسک در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری بیمه بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه در سایه ویروس کرونا و سویه جدید امیکرون امروز 13 اذر ماه برگزار در حال برگزاری است.بیمه گران در کنار سخنان غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی ، کریمی دبیر کل سندیکای بیمه گران و کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه شاهد سخنرانی خاندوزی وزیر اقتصاد …

نگاهی بر بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه؛ آنچه از نگاه وزیر اقتصاد پنهان ماند / خطر حبس 500 میلیارد دلار ریسک در داخل کشور Read More »