مدیرعامل بیمه کوثر بیان کرد:هوشمندی و چابکی سازمانی ضرورت رضایت ذی‌ نفعان و موفقیت بیمه کوثر

ارایه خدمات هوشمند و تسهیل‌ شده به مشتریان و افزایش کیفیت آن از طریق نواوری، سرعت دسترسی و دقت در اجرای فرایندها و همسویی با نیاز‌های متغیر محیط، مزیت رقابتی و رضایت ذی‌ نفعان شرکت را به‌ دنبال دارد. به گزارش خبرگزاری بیمه، به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، ابوالفضل آقادادی، مدیرعامل شرکت بیمه …

مدیرعامل بیمه کوثر بیان کرد:هوشمندی و چابکی سازمانی ضرورت رضایت ذی‌ نفعان و موفقیت بیمه کوثر Read More »