وام بیمه عمر

از جمله مزایای بیمه‌های عمر و تامین آتیه می‌توان به دریافت وام بدون نیاز به هیچگونه تشریفات اداری از محل اندوخته این بیمه‌نامه اشاره کرد. بیمه‌گذار می‌تواند پیش از سررسید و پایان قرارداد بیمه‌نامه و در شرایطی که به منبع مالی از اندوخته بیمه‌نامه خود نیاز دارد، از اندوخته بیمه‌نامه خود استفاده نماید. به عبارت …

وام بیمه عمر Read More »