پیام نوروزی مدیرعامل بیمه آسیا: شاهد فصل جدیدی از توسعه و شکوفایی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود

“بسم‌ ا… الرحمن الرحیمیا مقلب القلوب و الابصاریا مدبر اللیل و النهاریا محول الحول و الاحوال؛حوّل حالنا الی اَحسن الحال بهار طبیعت، صفحه‌ای رنگارنگ از رویش و شادابی و زبان گویای خداوند است که آدمی را به همسویی با نظام آفرینش و حرکت در مسیر تحول و تکامل فرا می‌خواند. امسال در آستانه‌ وزش نسیم …

پیام نوروزی مدیرعامل بیمه آسیا: شاهد فصل جدیدی از توسعه و شکوفایی بیمه آسیا در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود Read More »