بیمه کشتی

خسارات وارد شده به بدنه شناورها و مسئولیت مالکین آن‌ها در مقابل اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه کشتی قرار می‌گیرد. بیمه بدنه و ماشین‌آلات شناورها مطابق کلوزهای طراحی شده به وسیله انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می‌گردد.کلوزهای مزبور کاملاً استاندارد بوده و در کلیه موسسات بیمه‌ای معتبر دنیا به کار گرفته می‌شوند. خطراتی که تحت پوشش …

بیمه کشتی Read More »