گستره نظارت بافین؛ از بانک و بیمه تا بازار سرمایه آلمان

در آلمان، علاوه بر بانک مرکزی نهاد دیگری نیز متولی امر نظارت بر موسسات مالی و بانکی است. در این کشور «نهاد نظارت مالی فدرال» موسوم به «بافین» بر عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بازار سرمایه و شرکت‌های مدیریت دارایی نظارت می‌کند. به این ترتیب نظارت بر شبکه بانکی در آلمان به صورت چندجانبه و …

گستره نظارت بافین؛ از بانک و بیمه تا بازار سرمایه آلمان Read More »