تلفن تماس: 02191003047

بیمه اموال

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (Latent Defects of Building)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که تحت عنوان بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز شناخته می‌شود، زیر‌مجموعه بیمه‌های اموال می‌باشد. مطابق جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تنها به شرط داشتن بیمه‌نامه کیفیت ساختمان گواهی پایان‌کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی صادر می‌گردد و بیمه مرکزی از سال 1387 …

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (Latent Defects of Building) Read More »

انواع بیمه

انواع مختلف بیمه و کاربرد آن

انواع بیمه بیمه، قرارداد یا پیمانی است که بین شرکت بیمه گر و شرکت یا فرد بیمه گزار منعقد می‌شود تا بیمه گر در ازای مبلغی که بعنوان حق بیمه دریافت می‌کند، زیان‌های وارد شده به بیمه گزار را در حوادث ناخواسته جبران کند. در اینجا ما به بررسی انواع بیمه می‌پردازیم. در مجموع سه …

انواع مختلف بیمه و کاربرد آن Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top